Cumm'è feat Mia Martini

Rem7 Solm7 Rem7 Lam7 2v

Rem7       Solm7
Scinne cu'mmè, n'fonn'ò mare a truvà
Rem7       Lam7
chell' ca nun tenemm'accà
Rem7        Solm7
Viene cu'mmè, e accumiencia a capì
 Rem7       Lam7
comm'è inutil' astà asuffrì
Rem7      Solm7
Guarda stu mare, ca ce'nfonne 'e paure
  Rem7      Lam7
sta cercann' e ce'mparà

Fa#m7      Sim7      Fa#m7         Sim7
Ahhh Comme se fà a dà i turmient' all'anema ca vò affunà
       Fa#m7        Sol
si tu nun scinn' affunn' nunn'o può sapè
Fa#m7     Sim7     Fa#m7       Sim7
No! Comme se fa a te piglià su tante quale ca ce stà
      Fa#m7       Sol
e può lassà stu core sulo, n'miezz'a via

Rem7 Solm7 Rem7 Lam7 2v
 Ahhhh vocalizzo

Rem7        Solm7
Saglie cu'mmè, e accumiencia a cantà
      Rem7       Lam7
'nsieme 'e 'nnote ca ll'aria dà
 Rem7        Solm7
Senza guardà, tu continua a vulà
    Rem7        Lam7
mentr'u viento ce porta'llà
 Rem7      Solm7
add'o ce stanno 'e parole cchiù belle
    Rem7     Lam7
e t'e piglie pe te'mparà

Fa#m7      Sim7    Fa#m7        Sim7
Ah! Comme se fà a dà i turmient' all'anema ca vò affunà
         Fa#m7       Sol
si tu nun scinn' affunn' nunn'o può sapè
Fa#m7      Sim7        Fa#m7      Sim7
No! Comme se fa a te piglià su tante quale ca ce stà
        Fa#m7        Sol
e può lassà stu core sulo, n'miezz'a via

Rem7 Solm7 Rem7 Lam7 2v
 Vocalizzo
Fa#m Sim Fa#m Sim Fa#m Sol


Fa#m7      Sim7      Fa#m7      Sim7
Ahhh Comme se fà a dà i turmient' all'anema ca vò vula
         Fa#m7       Sol
si tu nun scinn' affunn' nunn'o può sapè
Fa#m7       Sim7        Fa#m7      Sim7
No Comme se fa a te piglià su tante quale ca ce stà
         Fa#m7        Sol
e può lassà stu core sulo, n'miezz'a via

Fa#m7 Sim7 Fa#m7 Sim7 Fa#m7 Sol
Fa#m7 Sim7 Fa#m7 Sim7 Fa#m7 Sol